Jaartraject: Stressreductie en mentale detox | Onder het maanlicht